En verdig avskjed

Kontakt oss

Våre tjenester

De fleste som mister noen av sine nærmeste, opplever det som første gang, og ønsker informasjon. Det er mange beslutninger som må tas.

Vi har døgnvakttjeneste og dere er velkommen til å kontakte oss hvis dere ønsker informasjon, som gis uforpliktende Vi gir kostnad overslag og de produkter og tjenester som er ønskelig.

Hva vi kan hjelpe deg med

 • Skaffe kiste og utstyr

 • Stell og nedlegging

 • Fastsette tidspunkt for båreoverføring, og gravferd i samarbeid med pårørende, kirkekontor og eventuelt forretter, solister.

 • Ordne med melding til kirkekontor, lensmannskontor eller tingretten.

 • Vi er også behjelpelig med utforming til annonse i avis.

 • Ordne med seremoni program.

 • Ordne med bårebuketter, dekorasjoner, kranser og formbinderi som hjerte, sorgputer o.l.

 • Skaffe trekors eller nøytral gravmarkør til merking av gravsted.

 • Tilrettelegging og delta under seremoni.

 • Ordne med minnesamvær.

 • Transport av båren, samt forsendelse inn og utland.

 • Behjelpelig med oppgjør med NAV

 • Ordne med gravstein, eventuelt hugging av nytt navn, oppussing av eksisterende gravminne.

 • Vi har godt utvalg i gravlykter, levende lys og elektroniske lys, som tenner og slukker, ved sensor eller innstilling.

Hvem kan sørge for gravferden?

Gravferdsloven sier klart hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden. Hvis det ikke er noen erklæring har avdødes nærmeste som er ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken m.v.

Den som har fylt 18 år kan i skriftlig erklæring bestemme hvem som skal sørge for gravferden.

Erklæringen må være datert og underskrevet.

Begravelse eller bisettelse?

Noen føler seg forvirret av navnene. Begravelse brukes når det er seremoni med kistebegravelse, det vil si at, etter seremonien følger en båren til gravstedet. Bisettelse når det er seremoni, og båren blir da ikke fulgt til gravsted. . I distriktene venter bårebilen utenfor seremonilokalet og båren blir satt inn i bilen, som da kjører til krematorium.

Det trengs en skriftlig erklæring fra de nærmeste ved kremasjon.

Annonseres eller foregå i stillhet?

De fleste velger å annonsere, og da er seremonien åpen for alle. Da kommer det jo andre utenom de nærmeste, en trøster og hjelper hverandre.

Det kan være en belastning, men samtidig hjelper det de etterlatte til å bearbeide sorgen.

Noen ønsker at seremonien skal være lukket, og det må en respektere. Seremoni i stillhet kan være like høytidelig og flott som ved åpen.

Programhefter

Vi kan tilby en rekke forskjellige motiv til programhefter.

 • Sangark 5
 • Sangark 2
 • Sangark 6
 • Sangark 3
 • Sangark 1
 • Sangark 7
 • Sangark 4

Gravstøtter

Begravelseshjelpa Balsfjord AS fører gravsteiner og monumenter fra landsdelens ledende leverandører

Blomsteroppsats

Blomster til begravelse og bisettelse

Last ned vårt utvalg av blomster samt prisliste.

Last ned